Chính sách nhân sự

Băng tải Thành Công luôn khẳng định nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá, là nền tảng trọng yếu giúp chúng tôi đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển. Chính vì vậy, chính sách nhân sự của Thành Công được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt giữ vai trò quyết định để thực hiện những thành công và những mục tiêu chiến lược đề ra.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ PHÚC LỢI

Băng tải Thành Công xây dựng chính sách lương, thưởng gắn liền với hiệu quả kinh doanh và phù hợp với vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn của nhân viên nhằm ghi nhận đúng mức năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân, đồng thời tạo động lực khuyến khích nhân viên phát huy năng lực trách nhiệm để nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả công việc.

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Chế độ xem xét lương gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả của Băng Tải Thành Công.

Thưởng năng suất dự án.

Thưởng thành tích cho cá nhân và tập thể xuất sắc.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của Băng tải Thành Công nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Nguyên tắc tuyển dụng của  Băng tải thành công  là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất và khả năng kinh nghiệm của từng ứng viên. Chúng tôi luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội công hiến sức lực và tài năng của mình.

error: Bản quyền bởi Băng Tải Thành Công !!